mapNaša lokacija
Provjeri na karti
mapSvagdanje mise u 7h
Nedjeljne mise u 9:45h i 11h

Oltar sv. Stanislava i sv. Ladislava

Oltar Sv. Stanislava i Sv. Ladislava, jugozapadna kapela, mramorni
Autor: Pasquale Lazzarini, 1727.

Supedanej je povišen za dvije stube, oblo podrezan na uglovima. Mramor je terakotni sa svjetlijim i tamnijim preljevima. Na ploči je u bijeloj pačetvorini inkrustiran akantni ukras od crvene, žute i crne boje. Lišće se od središta širi prema van. Uglovi prednje strane ploče tupo su podrezani. Podnožje oltara seže do visine druge stube, izrađeno je od iste vrste mramora kao i stube.

Menza je u obliku sarkofaga. Donji je međašni profil snažan, od žutog mramora u dva sloja. Donji je sloj plošan, a gornji se u tri reda konkavno-konveksno uvlači. Jednak profil odvaja dva dijela podnožja oltara. Stipes je reljefno ukrašen. Na crvenoj je podlozi smještena vodoravna kartuša sa središtem od zelenog mramora. Okvir je izrađen od stilizirana akanta, hrskavičnog motiva, i zavojnica. Simetrično se širi od središta prema stranama. Na vrhu kartuše anđeoska je glava, a sa strane se spuštaju dva cvjetna vijenca. Na rubovima menze su izlomljeni ukrasi od akanta, zavojnica i hrskavična motiva povezani vjenčićima . Cijeli je reljefni ukras obrubljen bijelim okvirom. Bočne su strane crne s inkrustiranim krugovima i mrljama različitih likova. Po gornjem rubu menze prelazi žuti gornji međašni profil koji odvaja i podnožje oltara. Profil je u tri sloja, niži je tropruto izbočen prema van, srednji je plošan a gornji stupnjevito izlazi prema van. Nad menzom je postolje za svijeće, a na crnom je niskom podnožju mramorni moćnik, u sredini kojega je niša za moći. Moćnik se sa strane vodoravno širi, na rubovima je zaobljen i optočen zavojnicama i lovorovim lišćem. U sredini je anđeoska glava. Međuprostor je ispunjen crnim mramorom.

Podnožje je visoko kao menza. Ukrašeno je geometrijskom inkrustacijom. U sredini je ovalno crno ispupčenje, a sa strane su četiri ljubičasta trokuta kojima su unutarnje strane uleknute i prate liniju ovala. Podloga je bijeli mramor. Sa strane podnožja ispupčena je ljubičasta uklada i valuta kojoj se puž širi prema gore.

Oltar je okomito podijeljen na glavninu u kojoj je smještena pala i bočne strane gdje su među stupove smješteni kipovi. Cijeli je središnji dio do vrha ispunjen okvirom za palu. Okvir je konveksno-konkavan, vrlo snažan, od žutog mramora. Prelomljen je na mjestu gdje prelazi u luk. Luk probija širinu arhitrava i završava pod vijencem. U segmentima su reljefni anđeli koji nose vijence, a umjesto zaglavnog kamena anđeoska je glavica na crnom svitku.

Na bočnim su stranama oltara po dva stupa. Počivaju na podlošcima ukrašenim crvenim i ljubičastim ukladama. Nad njima su crvena i ljubičasta plinta. Na prvom podlošku s crvenom plintom smještena je baza svrdlastoga crnog stupa. Baza ima torus i trohilus, deblo je tordirano i obavijeno bijelim lovorovim vijencem. Drugi stup počiva na ljubičastoj plinti. Baza mu je jednaka bazi svrdlastog stupa, deblo je jednostavno ali nije monolitno, već je sastavljeno od jedva primjetnih mramornih pruga. Deblo ima jedva primjetan entazis i sužava se kod kapitela. Kapiteli su korintski s dvama naizmjeničnim redovima akanta, bisernim nizom i jajčanikom. Na kraju su volu te. Između stupova su mjesta za plastiku - najprije crno postolje za svijećnjak, potom uvučena vaza između podložaka sa žutom plintom. U prostoru između lezena mala je reljefna ploča s prikazom iz života Sv. Ladislava. Iznad ploče je crna višekutna konzola koja se pri dnu oblo sužava u obliku slova S. Po površini je inkrustirana žutim lisnatim ornamentom. Na konzoli počiva kip. Iza kipa je iluzionistička niša. Crnim je mramorom stvoren dojam dubine niše, a bijelim su  inkrustacijama imitirani konstruktivni dijelovi i zaglavni kamen. Iznad niše je bogat plastični vijenac ruža.

Arhitrav je lagan, donji sloj blago stupnjevito izlazi prema van, prostor za friz je gladak, presvučen crnim i ljubičastim mramorom. Vijenac je u dva sloja. U donjem podržava sitne konzole. Izmjenom bijelih i crnih kockica stvoren je dojam plastičnosti konzolica. Vijenac ide vodoravno preko glavnine i prelazi nad dugi arhitrav. Preklada je podosta izbočena.

Atika je smještena između dvaju krnjih zabatnih segmenata, jednake profilacije kao i vijenac. Na njima su krilati anđeli adoranti, a sa strane niske valute. U sredini atike je ovalan, oblacima obrubljen medaljon u kojemu je vjerojatno bio kakav simbolični ukras. Sada je šupljina. Sa strane medaljona su dvije plastično vrpčaste, koljenasta izlomljene dvostruke zavojnice od žutog mramora, međuprostor je crven. Nad atikom je trokutasto sastavljen profil koji se sa strane širi u krila. Na vrhu trokutasta zabata stoji anđelić.

OLTARNA PALA

Pala, rad Giovannia Simonettia, kopija Tizianove AssUizte, 1850. godine (140 x 250)

PLASTIKA

Kip Sv. Barbare, desna strana, bijeložuti mramor

Svetica stoji izvijena tijela, izbačene i u koljenu savijene lijeve noge. Halja se spušta u blagim naborima niz tijelo, od struka do poda ogrnuta je bogato nabranim plaštem. Do njezine je lijeve noge model kule. Glava svetice sitna je, crte lica su nježne, pogled je uprt prema nebu. Odnos trupa i glave nerazmjeran je, a i položaj tijela posve je neprirodan.

Kip Sv. Katarine, lijeva strana, bijeložuti mramor

Svetica je oslonjena na lijevoj nozi, desna je noga savijena u koljenu i izbačena prema van. Tijelo se izvija u obliku slova S, svetica je obučena u dugu halju koje jednostavni plitki nabori padaju niz tijelo. Preko leđa ima prebačen plašt koji se sprijeda nemirno savija. Lik je izdužen, neprirodno izlomljen, pomalo neproporcionalne glave. Sa strane kipa je kolo, simbol mučeništva Sv. Katarine.

Reljef s prikazom života svetaca, ispod bočnih kipova, bijeli mramor

Ploča, desno ispod kipa Sv. Barbare. U plitkom reljefu prikazan je svećenik pred oltarom. Pokraj njega je ministrant, a ispred njega kleči mladi plemić sa španjolskim ovratnikom. Na nebu se pokazuje, u štitu sa zrakama, simbol IHS. U lijevom kutu reljefa dvije muške figure i jedna ženska figura promatraju scenu. Reljef je obrađen minuciozno. Ploča, lijevo, ispod kipa Sv. Katarine. Svetac kleči na povišenoj postelji ispod baldahina. Anđeli nose hranu i pružaju mu je. Na stolcu u lijevom kutu knjiga je i mrtvačka glava. Reljef je plitak, pojedinosti su fino obrađene, prijelazi su obli, nema oštrina.

Figure andela adoranata na segmentima zabata:

 

Anđeo desni: Anđeo sjedi na kosini zabata. Ruke drži sklopljene za molitvu. Lice je nježno, duguljasto; pomno je obrađena put.
Anđeo lijevi: Anđeo sjedi na kosini zabata. Ruke ima prekrižene na prsima. Jednako je obrađen kao i prvi. 

Misao

"Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojemu smo spašeni i oslobođeni."

Nadolazeća slavlja

Trenutno nema nadolazećih slavlja.

Dođite u katedralu...

Katedrala je otvorena za javnost:

Od ponedjeljka do petka - 06h do 17h

Subotom - od 06h do 12h

Nedjeljom - od 09h do 13h

Napomena: U lipnju, srpnju i kolovozu katedrala je otvorena za javnost od ponedjeljka do subote od 06h do 19h, a nedjeljom od 09h do 18h.

Raspored bogoslužja i zajednica

Dnevna sv. Misa (s kratkom propovijedi) - od ponedjeljka do subote u 07:00h ujutro.
Krunica - u 06:30h ujutro.
Klanjanje - ponedjeljkom od 07:30h ujutro do 17:50h popodne (od 17h zajedničko).
Biblijska zajednica - ponedjeljkom u 18:30h u prostorima katedrale.

Napomena: Biblijska zajednica će imati zadnji susret 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu. Zadnje klanjanje održat će se 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu.

Nedjeljna Sv. Misa na talijanskom jeziku - u 09:45h (na velike blagdane u 09:30h)
Nedjeljna Sv. Misa - u 11:00h

ISPOVIJED
od ponedjeljka do subota od 07:30h do 9h
svaki dan popodne i nedjeljom - na upit

Duhovni razgovori - na upit

holy bible