mapNaša lokacija
Provjeri na karti
mapSvagdanje mise u 7h
Nedjeljne mise u 9:45h i 11h

Oltar sv. Josipa

Oltar Sv. Josipa, mramorni, prva kapela istočno
Autor: Antonio Michelazzi, 1733.

Supedanej je podignut na tri stube od ružičastog mramora, koje su na uglovima podrezane i imaju zupčaste završetke. Gornja je površina skraćena umetnutom bijelom kamenom pločom na kojoj je urezan ukras od simetrično sastavljenih valutnih zavojnica i baroknog akanta. Podnožje je također od ružičastog mramora. Iznad njega je donji međašni profil, najprije plošan, zatim postupno konveksno-konkavno uvučen. On prati tlocrtnu liniju oltara i obilazi pilastre na menzi.

Menza je ravna, poput sarkofaga, s reljefnom pločom u sredini. Sa strana menze dva su pilastra. U bijelomu mramornom okviru prema unutra polukružno profiliranom, smještena je uklada od krupnozrnasta ljubičastog mramora, a preko nje je nanesena anđeoska glava uklopljena u krila s girlandom obješenom prema dolje. Podnožja su stupova prizmatična, u bijelim okvirima, s jednakim unutarnjim . profilom kao na pilastrima menze. Uklade su od ljubičastog mramora s gustom bijelom granulacijom. Iznad podnožja je gornji međašni profil koji se nastavlja po gornjem rubu menze. Nad menzom su dva široka postolja za svijećnjake. Svetohraništa nema.

Glavnina je stupovima podijeljena na središnji dio s prostorom za palu i na bočne dijelove. U središnjem je dijelu iznad postolja za svijećnjake pačetvorinast bijeli okvir, gornjom širom stranom izbačen uvis. Uklada mu je od ljubičasta krupnozrnastog mramora. Donja površina središnjeg dijela presvučena je crvenim mramorom sa sivim mrljama. Okvir za sliku je pačetvorinast, nadlučen i u nadlučenju prelomljen. Prelomljen je i u donjem dijelu, u sredini. Profilacija okvira je polukružna i stupnjevita. Na mjestu za zaglavni kamen smještene su glavice anđela u krilima. Bočne strane oltara sastoje se od stupa trokutasta presjeka prislonjena uza zid i stupa postavljena na prizmatično podnožje. Sa strana okvira za palu dva su stupa kojima baze stoje izravno na postolju za svijećnjake. Bočni stupovi počivaju na višoj plinti koja je od ljubičastog mramora. Na njoj je ploča od bijelog mramora, zatim baza koja ima torus i trohilus. Deblo stupa ima malen entasis, prema završnom se prstenu suzuje i završava korintskim kompozitnim kapitelom. Tu su dva naizmjenična reda akanta i jajčanik pri vrhu. Profilacija je stupova i njihovih baza jednaka; stupovi su obloženi ravnim pločama od žutog mramora, usječenima prema unutra, a završavaju kapitelima jonskih obrisa. Prvi je međašni konveksni profil, zatim crveni završetak na kojemu je nanesena girlanda od voća. Donji je profil trabeacije neprekinut, počinje nad bočnim stupovima, prelazi iznad stupova glavnine i nadlučuje se polukružno u središnjem dijelu. Od sredine prema dolje stupnjevito se spušta i nemirnim obrisom oživljuje lučnu liniju. Friz je bez ukrasa, presvučen ljubičastim mramorom. Nad njim je vijenac poduprt sitnim zupčastirn konzolicama, u donjem sloju konkavno-konveksan, preklada mu je podosta izbočena. Nad prekladom su segmenti završeci bogate profilacije, uvijeni u S-liniju, s pužem prema unutra. Od prvoga unutarnjeg pruta profila spušta se okomita voluta. Ispod profilacije je zupčast ornament. Nad lukom je prelomljen vijenac koji slijedi obrise luka, jednake profilacije kao i na segmentnim završecima. Iznad vijenca je atika. U kvadratnom je središtu uklopljena bijela reljefna ploča s prikazom Zaruka Blažene Djevice Marije sa Sv. josipom. Sa strana ploče je volu ta koja se spušta ispod vijenca i pužasto uvija. Voluta je u obliku vrpce od žutog mramora, a uklade su ljubičaste. Nad atikom je vijenac koji se izvija nad reljefnom pločom s reljefnim akantovim lišćem na mjestu zaglavnog kamena. Cijela oltarna kompozicija djeluje klasicistički mirno, osim središnjeg vijenca koji djeluje atektonski.

OLTARNA PALA

Sv. ]osip s Kristom i Sv. Ivanom, uljena slika na platnu (148 x 260)
Autor: pripisano Pietru Novelliu

Na slici je prikazan Sv. Josip kako desnom rukom grli malog Krista koji stoji na postolju, a maleni Ivan Krstitelj sjedi na stubi u lijevom uglu. Sv. Josip obučen je u tamnozelenu dugu halju, ogrnut je bogato nabranim smeđim plaštem. Na nogama ima sandale. Tijelo Sv. Josipa okrenuto je ulijevo, desna noga mu je na stubi postolja, u lijevoj ruci drži križ. Inkarnat je ružičast, no nema posebnih tamno-svijetlih konstrasta. Sve je podređeno općoj svijetlokestenjastoj boji osim djelića neba u desnom kutu i crvenog plašta na kojemu sjedi Sv. Ivan Krstitelj. Krist je prikazan kao maleno golišavo dijete. U desnoj ruci drži križ i uzdignutih očiju gleda u simbol svoje muke. Kristova je glava obasjana. Desno su tri figure anđela ružičasta lica, a iznad Krista su u oblacima ukomponirane anđeoske glavice.

Na donjoj stubi postolja sjedi Sv. Ivan Krsitelj i igra se s janjetom. Uz desnu mu je ruku prislonjen prut na vrhu kojega je vrpca, a na njoj je natpis "Ecce Agnus Dei". Ružičast glatki inkarnat Ivanova tijela u opreci je s janjećim runom kojim je ogrnuto tijelo. Taj je kontrast pojačan crvenom bojom plašta i bjelinom janjeta. U središtu kompozicije je Kristov lik, Sv. Josip postavljen je udesno, pokrenuta tijela s izrazom pobožna divljenja i očinske nježnosti.

PLASTIKA

Reljef Poklonstvo pastira, bijeli kararski mramor, stipes
Autor: Antonio Michelazzi, 1733.

Pravokutna ploča ispunjena je figuralnom kompozicijom. U sredini je mladolika Bogorodica s Kristom kojega pokazuje trojici pastira. Otmjenim pokretom skida pelenu s Kristova tijela i nježno gleda u dijete. Stariji pastir pobožno kleči, dva mlađa stoje. Potonji u ruci drži kapu koju je skinuo u znak štovanja. Desno sjedi Sv. Josip i ispruženom rukom kao da pokazuje prema Kristu i Bogorodici. Prikazan je kao starac kovrčave brade, ogrnut nabranom togom. Iza likova je arhitektura staje s jaslicama. Hrpa gusto stiliziranih oblaka s glavicama anđela postavljena je između Sv. Josipa i Bogorodice. Ta pojedinost remeti helenistički shvaćenu kompoziciju.

Reljef Zaruke Bogorodice sa Sv. Josipom, bijeli kararski mramor, atika
Autor: Antonio Michelazzi, 1733.

 

U pravokutniku je postavljena figuralna kompozicija. U sredini je hebrejski svećenik koji blagosilja Mariju i Josipa. Oni kleče i drže se za ruke. Svećenik ima dvorogu kapu i dugačku rabinsku tuniku, a Bogorodica i Josip ogrnuti su bogato nabranim togama. Likovi svećenika, Marije i Josipa zatvaraju trokut, a sa strane su, izvan trokutne kompozicije, dva manja lika.

Misao

"Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće naše, po kojemu smo spašeni i oslobođeni."

Nadolazeća slavlja

Trenutno nema nadolazećih slavlja.

Dođite u katedralu...

Katedrala je otvorena za javnost:

Od ponedjeljka do petka - 06h do 17h

Subotom - od 06h do 12h

Nedjeljom - od 09h do 13h

Napomena: U lipnju, srpnju i kolovozu katedrala je otvorena za javnost od ponedjeljka do subote od 06h do 19h, a nedjeljom od 09h do 18h.

Raspored bogoslužja i zajednica

Dnevna sv. Misa (s kratkom propovijedi) - od ponedjeljka do subote u 07:00h ujutro.
Krunica - u 06:30h ujutro.
Klanjanje - ponedjeljkom od 07:30h ujutro do 17:50h popodne (od 17h zajedničko).
Biblijska zajednica - ponedjeljkom u 18:30h u prostorima katedrale.

Napomena: Biblijska zajednica će imati zadnji susret 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu. Zadnje klanjanje održat će se 27.6., a nakon ljetne pauze nastavit će se u rujnu.

Nedjeljna Sv. Misa na talijanskom jeziku - u 09:45h (na velike blagdane u 09:30h)
Nedjeljna Sv. Misa - u 11:00h

ISPOVIJED
od ponedjeljka do subota od 07:30h do 9h
svaki dan popodne i nedjeljom - na upit

Duhovni razgovori - na upit

holy bible